Stormutvärderare är mest kritisk mot Telia

Halmstad kommun har utvärderat sin krishantering under och efter stormen i januari. Erfarenheterna ska nu resultera i förbättringar inför kommande kriser. Karin Johansson, kommunens säkerhetskoordinator som står bakom utvärderingen har mest kritik att rikta mot Telia.

Massor med människor engagerades i arbetet med att hjälpa invånare i nöd. En slutsats som dragits är att personalen inte riktigt räckte till i en så omfattande katastrof, men samarbetet fungerade ändå som regel bra. 

Samtliga berörda kommuner ska nu summera sina erfarenheter av stormen och lämna över rapporterna till länsstyrelsen som i sin tur ska lämna erfarenheterna vidare till regeringen. Men ännu har ingen halländsk kommun kommit så långt. Karin Johansson tror och hoppas att fler kommer att framföra kritik mot Telia i sina rapporter.