Pappersindustrin påverkas av finsk storstrejk

Den svenska pappersindustrin är på väg att dras in allt mer i den storstrejk som kan bryta ut om två veckor i Finland.

Svenska pappers är nämnligen på väg att trappa upp sina sympatiåtgärder för att stödja sina finländska fackliga kollegor som inte vill gå med på förändringar i kollektivavtalet om att bland annat införa fler karensdagar.

En konfliktutvidgning på svensk sida om gränsen kan betyda att omhändertagandet av allt timmer efter stormen i södra Sverige kan komma att påverkas.