15 gråsälar får skjutas i länet

15 gråsälar får skjutas i Östergötland i år, det har Naturvårdsverket beslutat. Sveriges fiskares riksförbund vill ha en utökad jakt på gråsäl men eftersom jägarna tidigare år inte nått upp till den uppsatta kvoten ser myndigheten ingen anledning att utöka jakten.

Anledningen till att man tillåter skyddsjakt på sälarna är för att fiskarna ska kunna skydda fiskeredskapen. Totalt får 170 gråsälar skjutas i landet.

Antalet gråsälar har ökat de senaste åren och idag räknar forskarna med att det finns nästan 18 000 individer i Östersjön.