Arbetslösa ska utbildas till skogsmaskinförare

Behovet av skogsmaskinförare är stort efter stormen Gudrun. Därför startar nu Länsarbetsnämnderna i Kronoberg, Kalmar och Blekinge en gemensam utbildning, där arbetslösa får utbilda sig till just skogsmaskinförare.

Ett tiotal arbetslösa från de tre länen kommer att få utbilda sig till skogsmaskinförare på en skogsbruksskola i Värnamo.

För att de ska få gå utbildningen krävs det att de är intresserade av skog och har vana av maskin eller fordon.