Oljeutsläpp utanför Östergarn

Det är oklart hur stort det oljeutsläpp är som upptäcktes igår eftermiddag av kustbevakningens flyg sydost om Östergarn mot territorialvattengränsen. På grund av dimman kunde flyget inte se hur stort utsläppet var. Efter att ha varit i Fårösund kom kustbevakningens båt fram till Östergarn vid midnatt och då hittade de klumpar av olja, men i det läget var det inte sanerbart. Kustbevakningens flyg kommer att göra en ny undersökning av området i eftermiddag när sikten är bättre.