Tjädern försvinner från länet

Tjädern för en tynande tillvaro i södra Sverige. En ny inventering som gjorts i Jönköpings län visar att antalet tjädrar stadigt minskar.

Henrick Blank, biolog på Länsstyrelsen i Jönköpings län säger till nyheterna att det är svårt att säga hur stor nergången är, men han tror att antalet tjädrar minskat med 50 procent de senaste 15-20 åren.       -Orsaken är framför allt skogsbruket, men dessutom ökar antalet rävar, som äter tjäder, säger han.-På lång sikt är risken uppenbar att tjädern försvinner i länet.

För att tjädern ska trivas ska skogen bestå av såväl tall som gran och lövträd. Skogen ska dessutom vara ganska gles. Det är tillåtet att jaga tjäder. Men Henrick Blank tycker att fågeln borde vara fridlyst i södra Sverige. -Den tillhör vårt kultur- och naturarv, och den är också ett tecken på att vi har ett fungerande ekosystem i skogen. Något som vi måste ha för ett hållbart skogsbruk, säger han.

Henrick Blank tror att det finns mellan 2000 och 3000 tjädrar i länet, och man får vara glad om man stöter på en spelande tjäder idag. -De man ser är oftast det man kallar ”spelgalna” tjädrar, som spelar mot människor. Och det gör de för att deras naturliga spelplats blivit förstörd, säger han.