Gruv- och metallindustrin i regeringssamtal

Gruv- och metallindustrin gör framtidsprogram tillsammans med regeringen. I går träffade företrädarna näringsminister Thomas Östros och infrastrukturminister Ulrica Messing för att diskutera framtidsfrågor.

Det handlade bland annat om hur ungdomar ska lockas till industrin, och gemensamma satsningar från staten och företagen inom forskningen.

LKAB:s satsning med 100 miljoner kronor på forskning vid Luleå tekniska universitet framhålls som ett föredöme av Thomas Östros.

En gemensam arbetsgrupp med företrädare för branschen och näringsdepartementet ska nu bildas. Syftet är att komma överens om ett framtidsprogram som ska presenteras i höst.