Bro över Viaredssjön förslag i ny plan

En bro tvärs över Viaredssjön är ett av de mer spektakulära förslagen som återfinns i den nya flerårsplanen för Borås, Översiktsplan 06. Bron skulle bli en länk mellan Nabbamotet på riksväg 40 och Alingsåsvägen.

Det är inte säkert att förslaget om en bro tvärs över Viaredsjön och en ny väg mot Hedared mitt emellan Sandared och Sjömarken blir verklighet. Förslaget till ny översiktsplan, som skall ersätta den nuvarande från 1991, är långt ifrån antaget än av politiker och myndigheter.
Översiktsplanen är kommunens visioner för utvecklingen de närmaste 10-20 åren. Förslagen är inte alltid förankrade i den ekonomiska verkligheten och fram för allt långt ifrån slutdiskuterade.
I planen föreslås att det inte skall bli några nya stadsdelar i Borås, nya bostäder skall byggas på lediga tomter i befintliga bostadsområden. Det skall inte behövas bil för att nå livsmedelsbutiker, som alltså enbart skall få byggas intill bostadsområden. Sändarantenner för mobiltelefoni skall i fortsättningen inte få sättas intill dagis eller skolor, vilket redan har skett vid Bodaskolan. 
Översiktsplan 06 för Borås, innehåller hundratals andra förslag och dess konsekvenser runt om i kommunen. Planförslaget finns att se fram till midsommar i Stadshuset i Borås. Om ett år skall den antas.