Blandade känslor inför Sametingets utökade ansvar

Regeringens förslag om att ge sametinget ansvaret för fler uppgifter tas emot med blandade känslor. Nuvarande styrelseordförande ser det som ett stort steg för Sametinget, medan den förre styrelseordförande är mer skeptisk till övertagandet av uppgifterna.

Det är skilda meningar om regeringens kommande förslag som ska ge sametinget mer att göra, eller med andra ord, mer makt och en utvidgad myndighet.
Styrelseordförande Lars Anders Baer ser det här som det största som hänt sedan sametinget bildades. 
 - Nu får vi ett reellt sektorsansvar och en rejälare budget, så det är ju en helt annan sits än tidigare. Nu kan vi börja jobba med näringslivsfrågor, säger Lars Anders Baer.

Misstänksam
Guovssonástis partiledare Per Mikael Utsi är inte alls lika översvallande som styrelseordförande, Lars Anders Baer.
Per Mikael Utsi är misstänksam och missnöjd över att det bara är en direkt överföring av delar av rennäringsadministrationen från länsstyrelsen och jordbruksverket i Jönköping till Sametinget.
  - Jag ifrågasätter det här eftersom man bara överför den gamla rennäringspolitiken och förvaltningen till Sametinget, utan några större reformer och förändringar. Och de flesta pengarna är redan bundna vid regeringsbeslut. Det ger ju inte Sametinget särskilt mycket i självbestämmande, säger Per Mikael Utsi, f d styrelseordförande för sametinget.