Radar fälls ut på Mars Express

Efter ett års försening ska nu radarantenner fällas ut från rymdfarkosten Mars Express, för att söka efter is och vatten under planetens yta.

Förseningen beror på nya beräkningsmodellervarningar från tillverkaren, som har tytt på att de långa radarantennerna skulle riskera att skada själva farkosten vid själva utfällningen av antennerna.

Ny radar på väg

Om allt nu går som planerat kan forskarna börja ta emot information från Mars inre från och med den 17 maj. Och tiden är knapp för ESA, det europeiska rymdbolaget, som skickat upp farkosten, för nästa radar - en amerikansk sådan är redan planerad och väntas vara på plats om ett år.