Föräldrar till svårt sjuka barn förlorarna när landstinget sparar enligt klinikchef

Det är föräldrarna till svårt sjuka barn som drabbas mest när Örebro läns landsting sparar pengar, det konstaterar klinikchef Elisabeth Esbjörner på barn och ungdomskliniken i Örebro.

Det handlar om den besparing som gjordes för ett år sedan på barn och ungdomshabiliteringen i Halltorp i Örebro kommun. De medicinska platserna där lades ner och i stället fick barn och ungdomskliniken på Universitetssjukhuset i Örebro mer att göra.
Nu har det första året sammanfattats av barn och ungdomsklinikens chef Elisabeth Esbjörner. Hon ser främst två problem - personalen har känt sig otillräcklig, och föräldrarna till svårt sjuka barn har mist sin möjlighet till avlastning.