Nu testar Göteborg sex timmars arbetsdag

2:05 min

Jobba sex timmar - men få betalt för åtta timmar. I februari börjar försöket med sextimmarsdag på ett kommunalt äldreboende i Göteborg. 

Kortare arbetsdag ger effektivare arbete och friskare anställda, tror de rödgröna politikerna som drivit igenom förslaget. Försöket ska noga utvärderas av forskare. 

Carina Dahl delar ut kvällsmat på Svartedalens äldreboende på Hisingen i Göteborg. I snart 30 år har hon jobbat som undersköterska och beskriver ett slitigt jobb med ett tufft schema, sena kvällar, tidiga mornar och jobb varannan helg.

– När det är fredag så pratar folk om fredagsmys, men vem orkar med mys? Vi skojar ibland och säger "kan vi ta färdtjänst hem?". Vi är trötta, säger Carina Dahl.

Första veckan i februari startar försöket med ett schema baserat på en 30 timmars vecka. Sex timmars arbete med åtta timmars lön. Ett försök som ska utvärderas noga.

I samma stadsdel finns ett referensboende. Det är två jämförbara grupper, nästan alla kvinnor med liknande utbildning och bakgrund. Bengt Lorentzon är den forskare som på kommunens uppdrag följer projektet.

– Detta kan ge andra kommuner och regioner som också vill pröva ett underlag, säger Bengt Lorentzon.

Åtta miljoner kronor har avsatts till försöket som drivits igenom av den rödgröna majoriteten med förhoppningen om effektivare arbete och friskare anställda.

Hälsa och förändrade livmöjligheter hos personalen ska mätas men också möjligheten att skapa fler jobb. Dessutom studeras hur andra samhällsinstanser som Arbetsförmedling, Försäkringskassan och a-kassan påverkas, liksom vad de boende tycker.

Men försöket är omdiskuterat. För dyrt och ogenomtänkt, tycker den borgerliga alliansens politiker.

– Det är för våra äldres bästa. Jag tror inte det här är vad våra äldre behöver. De behöver någon som kan sitta och hålla handen när livet är svårt, säger Maria Ryden (M), kommunalråd i Göteborg.

Men på Svartedalen har man stora förhoppningar, berättar undersköterskan Carina Dahl.

– Jag tror att vi kommer få färre sjukskrivna, folk kommer att känna sig piggare och få mer ork, säger hon.