Åland vill har råd av Gotland

Den åländska handelskammaren vill ha hjälp av Gotlands kommun i diskussionen om att avskaffa kommunväsendet på Åland.

Idag finns 16 kommuner på Åland, och handelskammaren har väckt ett förslag om att slå samman dem till en.

Eftersom Gotland har gjort just detta, så vill handelskammaren att någon från Gotland kommer och berättar om vad sammanslagningen betytt för till exempel ekonomin och orternas identitet.