Folkpartiet vill skärpa kraven på invandrare

2:10 min

Folkpartiet vill skärpa kraven på invandrare och ge tillfälliga uppehållstillstånd som kan bli permanenta först efter en tid. Det berättade Folkpartiets partiledare Jan Björklund på en presskonferens i dag.

– Flyktingar måste snabbare komma i jobb och egenförsörjning och inte tvingas leva på bidrag och utanförskap. Vi måste få en bättre integration i Sverige, säger Jan Björklund.

Förslagen ingår i en delrapport från en arbetsgrupp i partiet, som partistyrelsen ställt sig bakom. Bland annat föreslås att fler ska omfattas av kravet på egen försörjning när man tar hit en an anhörig och partiet lyfter åter upp sitt gamla krav på att man ska kunna svenska för att få svenskt medborgarskap.

Folkpartiet vill ge tillfälliga uppehållstillstånd, som kan övergå till permanenta först när och om den asylsökande får en varaktig inkomst eller om behovet av skydd kvarstår efter tre år. Här undantas barnfamiljer och konventionsflyktingar.

Tillfälliga uppehållstillstånd har kritiserats av människorättsorganisationer som anser att de motverkar integrationen. Och det är Jan Björklund medveten om.

– Om bara vore tillfälliga uppehållstillstånd som förslogs, då skulle det förmodligen inte vara bra för integrationen. Därför har vi ett annat förslag. Man har ett tillfälligt uppehållstillstånd från början men det övergår i ett permanent så snart man har ett jobb och en egen försörjning, säger Jan Björklund och fortsätter:

– Vi tror att det är en ganska mäktig drivkraft för den enskilde att skaffa ett eget jobb och försörjning och det tror vi bidrar till en bättre integration.

Hur många färre kommer att stanna med de här reglerna?

– Jag inte säker på att det blir färre som stannar. Däremot blir det fler som hamnar i arbetet tidigt och det är hela syftet med vårt förslag.