Arbetsmarknad

Många fastnar i försörjningsstöd

1:48 min

Försörjningsstöd är tänkt att vara en tillfällig lösning under kort tid. Men de som får försörjningsstöd i Östersunds kommun tenderar att få det under allt längre tid.

– När vi tittar i ett längre perspektiv ser vi att perioderna blir längre och längre. Sextio procent av de som får försörjningsstöd i Östersunds kommun får det på grund av arbetslöshet, säger Marika Sahlin, områdeschef för område försörjning på Socialförvaltningen i Östersund.

Förra året betalade Östersunds kommun ut 51,7 miljoner kronor i försörjningsstöd till 1431 hushåll. Siffran har legat i princip still de senaste tre åren, men tendensen om man ser fler år tillbaka är ändå tydlig. De som är beroende av försörjningsstöd tenderar att vara det allt längre.

– Det som händer i samhället påverkar i väldigt hög grad Socialtjänsten och behovet av försörjningsstöd. Om arbetsmarknaden blir tuffare och det blir svårare att få jobb, så påverkar det väldigt direkt behovet av försörjningsstöd. Det är orsaken till att det blir längre perioder, säger Marika Sahlin.

Försörjningsstöd är inte tänkt att vara en långvarig inkomst utan ska ses som en tillfällig lösning. Problemet är att det ofta uppstår långa väntetider när myndigheter som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialförvaltningen ska samarbeta kring utredningar.

– Vi samarbetar bra kring att försöka korta väntetiden så att man får hjälp direkt. Sedan är det oroande om arbetslösheten fortsätter att vara som den är. Det är där det behöver hända saker för att vi ska kunna påverka försörjningsstödet, säger Marika Sahlin.