Gulliga delfiner grälsjuka och aggressiva

Delfinerna, som de flesta betraktar som vänliga och fridsamma djur, är i själva verket inte alls så gulliga som de ser ut. Faktum är att gräl och aggression är en viktig del av deras beteende och styr umgänget. Det framgår av en ny avhandling vid Linköpings universitet.

Delfinernas grälande är i själva verket en viktig del av den sociala samvaron berättar forskaren och marinbiologen Christer Blomqvist.

– Det är nånting de behöver i sin sociala struktur och organsiation, som till stor del byggs upp och vidmakthålls med hjälp av aggressioner.

Riktar signalerna mot en

Delfiner har två typer av läten. Visslingar och klickljud och det är de sistnämnda som Christer Blomqvist tagit reda på mer om. Klickljuden är både delfinens ekolod, och ett sätt för dem att prata med varandra. men till skillnad mot visslingarna som kan uppfattas av alla individer så är klickljuden snävt riktade bara mot en särskild delfin:

– De använder riktningsbegränsningen för att adressera social signaler till specifika individer. Ett bra exempel är i aggressiva situationer när det är väldigt viktigt att visa vem man är arg på.

Skapar en position i gruppen

De här ljuden har ofta så hög frekvens att vi människor inte uppfattar dem, men för delfinernas del kan det handla om rena akustiska örfilar. Ljuden förekommer oftare mellan delfiner som står nära varandra i hierarkin, något Christer Blomqvist tolkat som att de helt enkelt försöker skapa sig en bätte position i gruppen. Tydligt är också att de är noga med att undvika att skicka ljudsignaler mot någon som inte är berörd.

Delfinens riktade sätt att kommunicera tyder på att det finns någon form av moral och etik under ytan menar Christer Blomqvist.

--Det är nåting som har varit lite tabu när det gäller forskningen, att den aspekten kan finnas även hos djur och inte bara hos människor.