Unga får knuff ut i vuxenlivet

Karriärcoaching ska ge människor en knuff ut i karriären. I höst får 15 unga norrbottningar en egen sådan coach. Bakom satsningen står en lokal bank.

Snart kan unga norrbottningar som vill bo kvar i länet få Knuff, eller karriärplanering och nätverk för unga i framtiden som det även heter. Sparbanken Nord i Piteå håller i projektet.

Tanken är att unga norrbottningar som vill bo kvar i länet ska få hjälp att hitta en karriär här. Alla kunder på banken mellan 23 och 33 har fått erbjudande om att söka till Knuff.

Sparbanken Nord har inga aktieägare utan använder istället en del av sin vinst till att utveckla kommunerna samt verksamheter inom näringsliv, kultur å idrott. Knuff är en del av det här. Enligt Christina Sandberg, marknadschef på banken, är det första gången en bank gör nåt liknande i Sverige.

Projektet startar i höst och kommer att pågå i åtta månader. Karriärcoachen Mari Ramnek på företaget Zebra kommer att hålla i alla träffar.

- Ungdomarna kommer att få gå göra en slags självinventering. Vad är mina kunskaper, vad tycker jag om att göra och vad vill jag. Utifrån det här ska vi försöka hitta något som de vill göra här i länet, säger hon.