För stora utsläpp från Mälarenergis nya panna

Mälarenergis nya panna släpper ut för mycket dioxiner. Länsstyrelsen kräver nu åtgärder för att få ner utsläppen till godkända nivåer.

Det handlar om Mälarenergis nya panna, Block 6 kallas den. Mälarenergi började bränna avfallsbränsle och biobränsle i pannan i slutet av mars förra året.

Och det visade sig i höstens mätningar att det var alldeles för höga halter av dioxiner och furaner, som det kallas. Många dioxiner räknas som mycket giftiga, och kan framkalla cancer.

I september utredde Mälarenergi själva problemen och planerade att se över doseringen av aktivt kol. Men länsstyrelsens Miljöenhet konstaterar att halterna fortfarande var höga i november, och att bolaget måste ta till ytterligare åtgärder, och att man måste göra det skyndsamt.

Det är dock ingen fara att andas in luften i Västerås. De här utsläppen påverkar naturen på lång sikt, och är inget som ger akuta besvär.

Mälarenergi har till den sista januari på sig, alltså på fredag, med att lämna in en rapport om vad man har tänkt göra. Det har också varit för höga halter av kolmonoxid, totalt organiskt kol och kväveoxider. Även dessa utsläpp behöver åtgärdas.

Mälarenergi vill inte kommentera frågan i dag, utan hänvisar till den rapport som ska presenteras på fredag. Där tänker man redovisa vilka åtgärder som ska göras i den här pannan, Block 6.