Konsumentrådgivning i kommunerna minskar

Behovet av konsumentrådgivning ökar men resurserna att ge goda råd minskar. 254 av landets 290 kommuner har idag konsumentvägledning, men antalet årsarbetare som jobbar med det har minskat med 35 tjänster senaste året, det  framgår av Konsumentverkets senaste statistik.

I Kalmar län har inte Emmaboda och Vimmerby kommuner någon egen konsumentverksamhet.