Ny teknik ska ta bort radon i t-banan

1:17 min

En ny typ av ventilationsutrustning kan i framtiden göra det möjligt att rena tunnelbanestationer från den radioaktiva och farliga  gasen radon. Enligt tillverkarna kan man också rena luften från skadliga föroreningar som kommer från själva tågen.

Jan Gerkhe driver ett företag ventilationsbranschen och berättar också att maskinen kan ta virus och bakterier.

– Men det handlar framförallt om partiklar som koppar från hjul och gammal smuts som far omkring.

Det ska understrykas att Jan Gerkhes företag bara är ett av åtskilliga som sysslar med metoder att rena luft i slutna utrymmen som till exempel tunnlar.

Beräkningar som gjorts av bland andra Strålsäkerhetsmyndigheten pekar mot att uppemot 500 svenskar varje år drabbas av lungcancer, där radon är främsta orsak.

Berggrunden under Stockholm innehåller mycket naturlig radon, hur mycket skiljer sig från plats till plats. MTR som driver tunnelbanan genomför just nu långtidsmätningar på flera tunnelbanestationer, resultat som väntas vara klara under våren.

Karl Henriksson (KD), ledamot av SL:s styrelse, menar att det vore mycket intressant med metoder som om det fungerar, skulle kunna ta bort inte bara radioaktivt radon utan också andra skadliga luftföroreningar i kollektivtrafiken.

Karl Henriksson (KD) säger att det är ett viktigt problem som hanteras på det här sättet.

-- Luften i tunnelbanan innehåller metaller, olika ämnen och partiklar som vi väldigt gärna vill bli av med. Jag vet att det är många inom SL:s organisation som ser det här problemet, säger Karl Henriksson, som nu tänker ta upp frågan om radonsanering med övriga gruppledare i Alliansen.