Ingen kameraövervakning

Tullverket får inte kameraövervaka gränsstationerna i Övertorneå och Pello.

Det intrång i enskildas personliga integritet som övervakningskamerorna innebär väger tyngre än intresset av övervakningen, ansåg kammarrätten och avslog Tullverkets överklagande av en tidigare dom i länsrätten.

Det är främst den ökande illegala införseln av finsk rödmärkt diesel som Tullverket vill stävja genom kameraövervakning.

Övertorneå kommun motsätter sig kameror då dessa enligt kommunen skulle bli ”irriterande och hämmande” för den ”traditionella och täta samhörigheten mellan folken på båda sidor om Torne älv”.