Konflikt om inställt morgontåg

SJ:s beslut att införa ett direkttåg mellan Eskilstuna och Stockholm, utan stopp i Strängnäs från och med den 17 juni, har utvecklats till en infekterad konflikt mellan Eskilstuna och Strängnäs kommuner.
På lördagen hölls ett protestmöte på Gyllenhjelmstorget i Strängnäs där alla partier samlade in namnlistor som man tänker skicka till SJ i protest mot direkttåget. - Eskilstunabor har ring till mig och sagt; varför håller ni på på det här sättet att förstör för oss i Eskilstuna, vi som så gärna vill ha tåg och snabbt till Stockholm, sade Torgny Jonsson (c) kommunsstyrelsens ordförande i sitt inledningstal. Ett hundratal Strängnäsbor hade samlats för att lyssna på politikerna och kritiken mot Eskilstuna kommun var hård. - Eftersom Eskilstuna inte ställer upp bakom Strängnäs måste det betyda att de inte vill att tåget ska stanna i Strängnäs, menade Gunnar Bjälkebring (v). För första gången i Strängnäs historia har alla politiska partier enats och protesterar tillsammans mot en försämrad tågservice. Strängnäsborna uppmanades på lördagen att skriva under protestlistor som ska skickas till SJ. Hittills har tusentals namn samlats in, enligt kommunstyrelsen ordförande Torgny Jonsson, och listorna kommer cirkulera en vecka till. - Jag har pendlat sedan 1981 från Strängnäs och det är väldigt bra att bo i Strängnäs och det har varit bra att ha den möjligheten, säger pendlaren och strängnäsbon, Åke Persson. Det är SJ som har beslutat om att införa snabbtåg ett morgontåg går direkt mellan Eskilstuna och Stockholm och vidare till Arlanda. - För att kompensera bortfallet av en tur på morgonen för våra kunder som reser från Strängnäs utökar vi trafiken med halvtimmestrafik under en längre period under morgonen, säger Mats Wilhelmsson. - Vi tror att många av våra kunder som pendlar från Eskilstuna kommer välja detta tåg (6.46) framför de andra då tidsvinsten blir så pass stor. Det skapar i sin tur fler sittplatser på de övriga tågen på morgonen. Men runt 200 Strängnäsbor, som brukar ta tåget, tvingas från och med den 17 juni att hitta andra alternativ. Att Strängnäs kommun satsade runt 150 miljoner kronor i Svealandsbanan och nu blir utan ett tågstopp bidrar förstås också till missnöjet. Men Hans Ekström, kommunsstyrelsens ordförande (s) i Eskilstuna förstår inte att strängnäsborna är så upprörda. - Nej, jag har svårt att förstå dramatiken. Det är ju ändå så tätt med trafik på morgonen. Vi har ingen ambition att tågen ska åka förbi Strängnäs generellt, men däremot om något tåg kör förbi har vi svårt att förstå att det är ett stort hot mot Strängnäs. Hans Ekström tycker att protesterna är ogenomtänkta. - Strängnäs har två järnvägsstationer och har 30 000 invånare. Eskilstuna har en station och har 90 000 invånare och resande från Eskilstuna utgör 75 procent av resandeunderlaget på Svealandsbanan. De har inte tänkt igenom vikten av att hålla på Svealandsbanans konkurrenskraft och då är det faktiskt inte oviktigt att de 90 000 invånarna i Eskilstuna är nöjda med förbindelsen till Stockholm. Tidigare har Anders Svensson (fp) i Strängnäs anklagat Ekström för att ha påverkat SJ:s beslut, men det tillbakavisas. - Vi har inte drivit den frågan aktivt mot SJ. Det är en missuppfattning. SJ har ju gjort en kommersiell bedömning där man är rädd om sin konkurrenskraft i Eskilstuna, säger Hans Ekström.