Regeringen upphäver vattenbeslut i Tidaholm

Regeringen har nu beslutat att upphäva ett beslut om Tidaholms kommuns vattentäkt. 

Kommunen ville göra skyddsområdet kring täkten större men Hushållningssällskapet som äger fastigheten har satt sig emot det, eftersom de skulle få svårare att använda fastigheten om skyddsområdet blev större. 


Länsstyrelsen höll med kommunen när ärendet prövades där men efter att ärendet överklagats vidare till regeringen blev det alltså nya bud.