Berlusconi fick grönt ljus av EU:s domstol

Ett utslag i EU:s domstol kan ses som en seger för Italiens premiärminister Silvio Berlusconi. Domstolen säger nämligen att den inte har befogenhet att underkänna en italiensk lag som delvis avkriminaliserar falsk redovisning.

Den italienska lagen är enligt kritikerna skräddarsydd för att skydda Berlusconi från åtal. Det var åklagare i Milano som hade vänt sig till EU:s domstol för att få lagen prövad.

Berlusconis koalitionsregering drev igenom lagen kort efter hans tillträde 2001. Lagen ledde till att Milanodomstolen blev tvungen att stoppa en korruptionsrättegång mot Berlusconi.

Innebörden i utslaget är att det nämnda EU-direktivet inte kan påverka bedömningen av en persons skuld i ett enskilt land.

Det är i stället varje enskild EU-stats sak att besluta om straffsatser, så länge dessa överensstämmer med EU:s krav på att vara ”effektiva, proportionella och avskräckande”, heter det vidare i uttalandet från EU:s högsta rättsinstans.

Utslaget gör det ännu mer osannolikt att den avbrutna rättegången i Milano kan återupptas. Anklagelserna mot Berlusconi rör affärer på 1980- och 1990-talet.