Kvinnojouren i Mariestad hotas av nedläggning

Kvinnojouren Lina i Mariestad är i farozonen.
Jouren, som hjälpt misshandlade kvinnor i Mariestad, Töreboda och Gullspång i 20 år, är sedan en tid tillbaka vilande och i nuläget vet ingen vad som händer framöver. 
- Det är inte pengar som är problemet utan bristen på engagemang. Vi är för få, säger kvinnojourens ordförande Nada Tejnblom.

- Kanske är det så att folk är rädda för att bli inblandade eller för att själva bli hotade. Kanske har vi varit för dåliga på att informera vad det handlar om, funderar Nada Tejnblom.

Lina har framförallt varit en telefonjoursverksamhet dit kvinnor kunnat ringa för att få stöd eller råd. Den som besvarat samtalet har sedan blivit kontaktperson för den utsatta kvinnan.
En lägenhet har också funnits tillgänglig för de kvinnor som behövt fly.

Den sista tiden har antalet samtal sjunkit något. Enligt Nada Tejnblom går det upp och ner i perioder.

Hon kan inte svara på vad de få som är kvar ska göra nu eller vad som händer med jouren framöver.

- Vi vet faktiskt inte vad vi ska göra, säger hon uppgivet.