Länets s-riksdagslista klar igår

Nu är striden om socialdemokraternas riksdagslista här i länet avgjord. SSU:s kandidat Robin Grönstedt ställs helt utanför listan till riksdagsvalet, det beslutades vid s-distriktets årsmöte i går.
Om de tre första namnen på listan, Margareta Winberg, Rune Berglund och Berit Andnor, var distriktsstyrelsen och valberedningen överens om och de valdes också av årsmötet i rask takt. Överens var man också om att listan skulle varvas med varannan kvinna och varannan man. Men om den fjärde platsen på listan var man inte överens. Distriktsstyrelsens förslag var Gunnar Sandberg, Byggnads ordförande i Jämtland och valberedningens förslag Robbin Grönstedt, SSU-are kommunpolitiker i Östersund. Efter sluten omröstning beslutade årsmötet att Gunnar Sandbergs namn ska stå på fjärde plats på listan. Besvikna och kamplystna SSU:are försökte sedan ersätta de återstående manliga kandidaternas namn med Robbin Grönstedts, men efter slutna omröstningar om de fyra återstående platserna som innehades av män, fastställdes att han inte får någon plats på socialdemokraternas valsedel till riksdagsvalet i höst. Så här ser socialdemokraternas riksdagslista ut. (Motkandidater och omröstningssiffror inom parentes). 1. Margareta Winberg, Nälden 2. Rune Berglund, Vemhån 3. Berit Andnor, Östersund 4. Gunnar Sandberg, Häggenås (Robbin Grönstedt 97-44) 5. Marie Nordén, Frösön (Lena Johansson 96-45) 6. Stefan Wikén, Ås (Robbin Grönstedt 88-52) 7. Lena Johansson, Strömsund 8. Per Svensson, Frösön (Robbin Grönstedt 93-44) 9. Maria Jacobsson, Offerdal 10. Micael Hålén, Mörsil (Robbin Grönstedt 96-40) 11. Lena Bäckelin, Sveg 12. Stefan Fax, Ytterån (Robbin Grönstedt 93-42) 13 Marie Wörlén, Ytterån.