Äldre får hjälp med medicin

Nu ska Uppsalas äldre få hjälp med sin medicinhantering. Landstinget konstaterar att det idag finns många brister, de äldre äter ofta alldeles för mycket medicin och många som bor kvar hemma äter inte den medicin som de fått ordinerad.

Socialstyrelsen pekar på flera brister i hanteringen och nu har landets alla läkemedelskommitéer beslutat att fokusera resten av året på äldre och läkemedel och komma med åtgärder för att förbättra vården.