Ungdomar ska lockas till industrin

Gruv- och metallindustrin träffade i går näringsminister Thomas Östros och infrastrukturminister Ulrica Messing för att diskutera framtidsfrågor för branchen.

Det handlade bland annat om hur ungdomar ska lockas till industrin, och gemensamma satsningar från staten och företagen inom forskningen.

En gemensam arbetsgrupp med företrädare för branschen och näringsdepartementet ska nu bildas. Syftet är att komma överens om ett framtidsprogram som ska presenteras i höst.