Giftiga fiberbankar på havsbotten ska riskklassas

1:43 min

Nu ska alla fiberbankarna på botten längs västernorrlandskusten riskklassas. Fiberbankarna är gamla miljösynder från tidigare massafabriker och många kan innehålla arsenik och kvicksilver. En miljon kronor har Naturvårdsverket gett i bidrag till länsstyrelsen för riskklassningen i Västernorrland. 

– Vi har i ett tidigare projekt kartlagt alla fiberbankar längs kusten, nu vill vi undersöka lite mer och riskklassa dem, säger Annika Dahl är miljöhandläggare på Länsstyrelsen i Västernorrland.

Som mest har drygt ett trettiotal fabriker framställt pappersmassa i Västernorrland. Spillet av kemiskt behandlade fibrer ut i havet har varit stort. Nu finns ett fåtal fabriker kvar, kemikalier används inte i samma grad längre. Oftast används istället en mekanisk process för att fördela fibrerna. Spillet av fibrer ut i havet har också blivit mindre. 

– Det används andra processer nu. Förr gick allt ut via ledningar direkt ut i havet, säger Annika Dahl.

Modernare anläggningar återvinner nu mer fibrer eftersom råvaran är värdefull. Men det är inte en hundraprocentig återvinning. Mellan tio och trettio procent går fortfarande ut i havet. Men då är det fibrer som inte behandlats med miljöfarliga kemikalier enligt Länsstyrelsen.

Men kvarliggande fiberbankar från gamla miljösynder kan däremot fortfarande innehålla kemikalier. Främst ligger de vid kusten i Örnsköldsvik, vid kusten i Sundsvall och i Ångermanälven i Kramfors.

Vid riskklassningen ska också en prioritetslista göras med alla fiberbankar. Om en fiberbank anses ha hög risk för läckage av tungmetaller eller andra miljöfarliga ämnen så kan ansvariga företag bli skyldiga att sanera.

Efter 1969 fick företag ett större ansvar för miljöeffekter deras verksamhet gav. Däremot har många företag försvunnit och kan inte ställas till svars.

SCA är ett företag som fortfarande är aktivt och kan få bära ett ansvar om någon av deras gamla fiberbankar ses som ett högriskobjekt.

– Vi känner ju ett ansvar och har medverkat med alla resurser vi har för att få en så bra bild över vilka ämnen som kan finnas i fiberbankarna, säger Björn Lyngfelt är informationschef.

Han säger att när det finns en tydlig bild av hur det ser ut så ska de föra en dialog med berörda myndigheter om hur ansvarsfördelningen sedan ska se ut.

Om en sanering blir aktuellt finns olika metoder, från övertäckning av sediment med tungmetaller i, till muddring, där fiberbankar och sediment tas upp och tas om hand på land.

– Vid frysmuddring läggs en platta ner i sedimentet och sedan fryses den och omkringliggande sediment som kan tas upp. Det blir mindre spridning på det sättet än med vanlig muddring, säger Annika Dahl.

Inledningsvis ska nu en metod tas fram för hur fiberbankarna ska riskklassas. Det finns en metod för riskklassning av förorenade områden på land. Den har redan använts i fjorton år, men den fungerar inte i vattnet så en ny modell måste tas fram

Ett samarbete kommer också göras med andra län som har fått samma uppdrag av Naturvårdsverket.

– Vi kommer att var med på ett hörn på ett projekt i Gävle där man ska ta prover på fiberbankar i Storsjön och då kanske vi är med på ett hörn där längs med Ljungan, säger Annika Dahl.

Naturvårdsverket har beviljat 2,7 miljoner kronor under 2015 för tillsyn och utredning av förorenade områden i Västernorrland, en miljon ska gå till riskklassningen av fiberbankar.