Risk för kraftig algblomning

Rekordhöga halter av fosfor har upptäckts i Östersjön.

Lars Andersson vid SMHI:s oceanografiska laboratorium i Göteborg säger till Sydsvenskan att förhållanderna är exceptionella.

Han pekar ut Hanöbukten som ett av de områden som kan komma att drabbas värst i hela landet av algblomning som följd av de höga fosforhalterna.