Risk för ovanligt kraftig algblomning

Risken är stor för ovanligt kraftig blomning av giftiga blågröna alger i södra Östersjön i år. Vid den senaste mätningen i förra veckan uppmättes rekordhöga halter av fosfor, som är förutsättningen för kraftig algblomning.

Lars Andersson är oceanograf vid SMHI:s oceanografiska laboratorium i Göteborg.

– Vid den senaste mätningen som vi gjorde i förra veckan då upptäckte vi att det var extremt höga fosfathalter i södra Östersjön. De var höga i höga Östersjön, men mycket över det normala i södra Östersjön, säger han.

Höga fosforhalter
Vattnet i Östersjön undersöks regelbundet och de extremt höga värdena av fosfor kan inte förklaras med ökade utsläpp från till exempel jordbruk, utan beror på ett kraftigt inflöde av syrerikt vatten efter stormarna 2003.

Vattnet har pressat upp det fosforrika djupvattnet, som nu blandats upp med ytvattnet. Stormarna har varit bra för torsken, men dåligt för ytvattnet. De blågröna algerna gynnas nu av det fosforrika vattnet.

– Om det blir en fin och varm sommar så gynnas algerna och det kan bli kraftiga blomningar.

Värst längs sydkusten och Hanö
Höga halter av fosfor, lugnt och varmt väder är förutsättningar för kraftig blomning av blågröna alger. Barn som får kallsupar kan bli magsjuka, djur som får i sig giftiga blågröna alger kan bli mycket sjuka:

– De är lite otrevliga, vissa arter är giftiga. De brukar blomma väldigt kraftigt, man får ytansamlingar i slutet av blomningen där de flyter upp till ytan, om de driver upp till land så kan det bli väldigt igengeggade vikar och kletigt och otrevligt för folk som vill bada.

Stränderna längs sydkusten och i Hanöbukten riskerar att drabbas värst av de blågröna algerna.

– Algblomningarna har ju alltid förekommit, Vi har alltid haft ett överkott av fosfor i Östersjön men så här extrema överskott har vi inte sett tidigare. Det här är det största överskottet vi har mätt så här års, säger Lars Andersson.

Jens Ericson, Ekot i Malmö
jens.ericson@sr.se