Sökandet efter kvarlevor från DC 3:an avslutas

Nu avslutas sökandet efter kvarlevor och ytterligare vrakdelar från den DC 3:a som sköts ner 1952.

Kommendörkapten Claes Lundin säger till TT att han kommer att föreslå ÖB Håkan Syrén att man sätter punkt för sökandet. Fyra av de åtta besättningsmän som fanns ombord är fortfarande borta.

Några nya spår efter dem har inte hittats under de två veckor som marinen sökt av ett stort område på sjöbotten kring haveriplatsen nordost om Gotland.