Miljardförlust för SAS första kvartalet

Flygkoncernen SAS redovisar en förlust efter finansnetto på nära 1,3 miljarder för det första kvartalet i år.

Motsvarande period i fjol var förlusten drygt 1,5 miljarder.

SAS tror att bolaget kommer att kunna redovisa en helårsvinst trots förlusten.

Antalet passagerare ökade med 0,8 procent till 7,3 miljoner under det första kvartalet.