Polisens agerande när det gäller utvisningen av den azerbadjanska kvinnan utreds

Polisens internåklagare i Umeå, Per Lindell, ska titta närmare på hur polisen i Sundsvall agerade när de i förra veckan genomförde avvisningen av en 81-årig azerbadjansk kvinna.

Framför allt vill åklagaren ta reda på om polisen gjorde en egen prövning av kvinnas läkarintyg. Enligt läkarintyget var hon inte tillräckligt frisk för att transporteras, varken med bil eller med flyg.

Per Lindell besöker Sundsvallspolisen i dag och om han misstänker att polisen begått något fel kommer han inleda en förundersökning.

Straffet för den här typen av tjänstefel är normalt böter eller villkorlig dom.