Public Service upplevs som odemokratiskt

2:00 min

Public Service lever inte upp till sitt demokratiska uppdrag om inte alla grupper i samhället känner sig representerade. Det tycker organisationerna Subtopia och Fanzingo som hjälper unga människor i förorten att producera media. Därför bjuder de in public service-bolagen till en tvådagarskonferens som startar i Alby utanför Stockholm idag.

Under konferensen kommer representanter från Sveriges Radio, Utbildningsradion och Sveriges Television att få träffa tjugo olika gräsrotsorganisationer som jobbar med media på ett annorlunda sätt. Förhoppningen är att skapa kontakter och konkreta idéer om hur Public Service kan bli bättre på mångfald. Som det ser ut idag tycker engagemangsguiden Emma Dominguez på Fanzingo inte att public service lever upp till sitt demokratiska uppdrag.

- Det finns en vilja att vara demokratisk med det är inte demokratiskt om inte alla känner sig representerade i public service. Och just nu känner inte alla sig representerade.

Vilka är det som inte får plats?

- Min mamma som kanske inte ser kvinnor med utländsk bakgrund som jobbar inom vården. Eller min kompis som bor i Norrland. Landsbygd, förort och arbetarklass. Jag själv känner mig inte representerad alltid.

Samuel Sjöblom som är verksamhetsledare på Fanzingo tror att det största problemet för Public service är att de inte är ordentligt förankrade varken i förorten eller på landsbygden. Då blir det svårt att hitta naturliga vägar att öka mångfalden på redaktionerna, och i programmen. Men när publiken som inte känner sig inkluderad slutar bry sig om Public sevice så kommer de bli tvungna att tänka i nya banor.

- Digitaliseringen och utvecklingen accelererar. Om man ser att man inte har några tittare från grupperna som inte känner sig inkluderade, de tittar på andra saker, som Youtube. Då blir man tvingad in i utveckling.

Under konferensen idag och imorgon hoppas Samuel Sjöblom att Sveriges radio, Utbildningsradion och Sveriges television ska få kontakter och konkreta idéer om hur de kan bli bättre på mångfald. Ett av hans tips när det gäller inköpta produktioner är att vända sig mot andra än de traditionella bolagen.

- Då skulle man också vara tvungen att leta upp de här initiativen som man inte släpper fram idag och tänka mer communitybaserad radio eller tv. Vad skulle hända då?