Nu vill de sätta punkt för letandet

Sökandet efter kvarlevor och ytterligare vrakdelar från den 1952 nedskjutna DC 3:an är över.


Kommendörkapten Claes Lundin säger till TT att han kommer att föreslå ÖB Håkan Syrén att man sätter punkt för sökandet. Fyra av de åtta besättningsmän som fanns ombord är fortfarande borta.

Några nya spår efter dem har inte påträffats under de två veckor som marinen sökt av ett stort område på sjöbotten kring haveriplatsen nordost om Gotland. Sökandet var tänkt att avslutas den 27 maj.