LKU vill ha 326 000 av kommunen

Gotlands Kooperativa Utvecklingscentrum (LKU Gotland) har ekonomiska problem.

LKU Gotland ger information och rådgivning om kooperativt företagande och har haft en anställd verksamhetsledare och tillfälliga projektanställningar under vissa perioner.

Det har finansierats med statsbidrag och pengar från EU-projekt som Mål 2 Öarna och Växtkraft Mål 3.

Men pengarna tar slut i augusti och LKU Gotland hoppas att Gotlands kommun som medlem, ska bidra med de 326 000 kronor som fattas.