Suggor fixerades i försök - vill förändra djurskyddslagen

2:09 min

För att vända utvecklingen i den krisande grisnäringen har branschen genomfört ett storskaligt och kontroversiellt försök som kallas Djuromsorgsprogrammet. Bland annat testas att fixera suggor. Syftet med försöket är bland annat att förändra den svenska djurskyddslagen.

Branschorganisationen Svenska Pig driver Djuromsorgsprogramet. Det har pågått på 12 anonyma gårdar i södra Sverige och i försöket är 4 400 suggor med, vilket gör att det kan det handla om mer än 100 000 grisar.

I försöket testar de bland annat att fixera suggor bakom skyddsgrindar i fem dagar vid grisfödsel, att stänga in suggor vid inseminering i upp till en vecka i små bås där de inte kan vända sig. Och att kultingar får dia upp till en vecka kortare tid.

Eftersom det strider mot den svenska djurskyddslagen och svenska föreskrifter så har de sökt och fått tillstånd att bedriva djurförsök.

– I grunden kan man säga att vi går tillbaka till djurskyddet. Vi vill uppnå hälsosammare och friskare grisar och framförallt få ner vår väldigt höga spädgrisdödligheten, säger Mattias Espert, som är ordförande i Svenska Pig

Djuromsorgsprogrammet vill bland annat undersöka om färre smågrisar kläms ihjäl om suggorna fixeras bakom skyddsgrindar. I Sverige dör fler än en halv miljon spädgrisar varje år under de första levnadsdagarna.

De vill också undersöka om suggan är i bättre kondition för en ny kull om kultingarna får dia kortare tid.

Svenska Pig vill förändra den svenska djurskyddslagen eller göra det möjligt att få undantag. Men en av de starkaste kritikerna, Bo Algers, professor på SLU, tycker att det här är fel väg att gå och att det kan leda till sämre djurvälfärd för grisarna.

– Ja, det tycker jag är att gå tillbaka till 60-talet och jag tror faktiskt inte att medborgarna idag accepterar att man sätter djur i bur så de inte ens kan vända sig om. Vi har ju varit väldigt stolta över den svenska djurskyddslagen som inte medger detta, säger Bo Algers.

Mattias Espert tror inte att förändringarna gör att det blir sämre för grisarna.

– Jag är av en annan uppfattning där men än en gång kan jag inte uttala mig om det för jag vet inte vad resultaten blir, säger han.

I en första rapport om Djuromsorgsprogrammet, som formellt avslutades vid årsskiftet konstaterar Svenska Pig bland annat att lönsamheten på grisgårdarna ökat och att de har skickat fler grisar till slakt än tidigare.

Men det står inget om det är fler smågrisar som har överlevt eller någott om hur suggorna har påverkats av att fixeras.

Mer om det här blir det söndagens i Kaliber, klockan 12.00 i P1.