Få våldtäktsoffer får juridiskt stöd

Bara en av tio våldtäkter klarade förra året upp i Västra Götaland, det vill säga där man kunde binda en gärningsman till brottet.
Nu kritiserar polis och åklagare sig själva i en riksomfattande undersökning där det bland annat framkommer att man är dålig på att erbjuda juridiskt stöd.

Bara var femte våldtäktsoffer fick enligt undersökningen ett målsägarbiträde, något Marianne Andersson, advokat på allmänna advokatbyrån i Göteborg, tycker är viktigt

Undersökningen utfördes av rikspolisstyrelsen och åklagarmyndigheten och innefattade inte Västra Götaland. Marianne Andersson säger att de våltäktsutredningar hon varit inblandad i generellt sett har varit bra, men att det hänger mycket på den enskilde polisens intresse engagemang och förmåga att lyssna.