Växjö

Soptunnor på fel ställe - ett problem för sophämtarna

1:34 min

Villaägares placeringar av soptunnorna har blivit ett arbetsmiljöproblem för sopåkarna i Växjö kommun. Arbetsmiljöverket har krävt åtgärder och konsekvensen kan bli att många Växjöbor nu måste flytta sina soptunnor eller göra andra saker på tomten för att underlätta för sophämtarna.

– Det är en mängd olika åtgärder som troligen kommer att krävas på olika ställen, säger Maria Sundell Isling, chef på tekniska förvaltningen i Växjö kommun.

Det är många villaägare i Växjö som placerar sina soptunnor långt in på tomten, på gräsmattan eller grusgången. Praktiskt för villaägaren kanske, men dåligt för de som ska tömma alla överfyllda soptunnor. De måste nämligen lyfta, släpa och vrida tunnorna för att få upp dem i bilarna och ofta går det inte att dra tunnan på grund av placeringen utan det krävs lyft.   

Arbetsmiljöverket har just nu ett krav på kommunens sophämtningsentreprenör Ragn-Sells att åtgärda bristerna i arbetsmiljön och därför gör kommunen nu en inventering av hur det ser ut runt om i kommunen - av soptunnornas placering och av hur miljöhusen är utformade, bland annat.

– Det är inte på alla ställen, men vi vet att det är på ganska många ställen den problematiken finns, säger Maria Sundell Isling.

Konsekvenserna kan bli att villaägare sedan får krav på sig att flytta sina soptunnor eller på andra sätt åtgärda tomten, så att det går att dra soptunnan lättare.

– Det kan innebära att man är tvungen att hårdgöra under, eller att man placerar kärlet på ett annat sätt än vad det står idag och att man som fastighetsägare för ett flerbostadshus kanske behöver göra något åt sina miljöhus, säger Maria Sundell Isling.

Översynen av Växjöbornas soptunnor och miljöhus görs under våren och i slutet juni vill Arbetsmiljöverket ha svar på sitt krav på förbättringar för sophämtarna.