"Inget socialbidrag bör ges till arbetssökande EU-medborgare"

Sverige bör inte ge EU-medborgare som söker arbete här i landet rätt till socialbidrag eller annan hjälp från socialtjänsten utom i nödfall, anser en utredning.

Utredningens uppdrag har varit att se om det går att begränsa rätten till stöd och hjälp från socialtjänsten för arbetssökande från andra EU-länder.

Utredaren Lars Lundgren föreslår en begränsningsregel, som skulle införas när EU:s direktiv om fri rörlighet ska vara genomfört om ett år.

Begränsningsregeln skulle gälla i tre månader. Efter det har alla som har anställning eller är egenföretagare och deras familjer rätt till hjälp från socialtjänsten.