P1-MORGON FREDAG 30 JANUARI

Forskare kritisk till nya metoder i grisuppfödningen

11 min

P1-programmet Kaliber rapporterar att grisbranschen i ett stort projekt har testat metoder som man tror skulle kunna öka lönsamheten. Det kallas för Djuromsorgsprogrammet och handlar om undantag från den svenska djurskyddslagen. Bland annat vill man kunna använda särskilda grindar när suggan ska grisa så hon inte kan vända sig om och att korta tiden för hur länge kultingen får dia. Reportrar Daniel Värjö och Anna Jutehammar. Debatt om metoden mellan Per Jensen, professor i etologi vid Linköpings universitet och Ingemar Olsson, ordförande branschorganisationen Sveriges Grisföretagare.

Att med hjälp av en skyddsgrind tillåta fixering av suggor när de ska grisa kan slå tillbaka på den svenska grisindustrin. Det tror Per Jensen, professor i etologi vid Linköpings universitet.

Han säger att djurskyddet är en av de viktigaste faktorerna när svenska konsumenter väljer kött i mataffären.

– Det här är den svenska svinnäringens viktigaste konkurrensfördel. Slänger man ut det genom att gå in på den här vägen vet jag inte vad svenska konsumenter har för skäl att fortsätta köpa svenskt kött, säger Per Jensen.

Enligt honom ökar stressen hos suggor som inte får använda sitt naturliga beteende när de ska grisa, vilken i förlängningen kan leda till ökad användning av antibiotika.

Men den kritiken biter inte på Ingemar Olsson, ordförande branschorganisationen Sveriges grisföretagare, som har varit med om att ta fram försöken med skyddsgrindar.

Han säger att det också är viktigt att värna om kultingarna, som annars riskerar att frysa ihjäl om de inte hittar till en värmelampa som finns i grisens box.

– Problemet med vår box och den frigående grisningen vi har i dag är att när suggan lägger sig ned och grisar, så blir det att kultingen kan komma ut på helt fel ställe i boxen. Tyvärr är det då alltför många som dör på vägen innan de hittar värmelampan, säger Ingemar Olsson.