Gräl styr delfiners beteende

Delfiner, som de flesta betraktar som vänliga och fridsamma djur, är inte alls så snälla. Faktum är att gräl och agression är en viktig del av det beteende som styr umgänget. Det framgår av en ny avhandling vid Linköpings universitet

- Gräl är är någonting som delfiner behöver i sin sociala struktur och organisation och som till mångt och mycket byggs upp och vidmakthålls med hjälp av aggerssioner, säger forskaren och marinbiologen Christer Blomqvist vid Linköpings universitet.

Delfiner har två typer av läten; visslingar och klickljud. Christer Blomqvist har koncentrerat sin forskning på klickljuden som är både delfinens ekolod och ett sätt för de att prata med varandra

Klickljuden är snävt riktade mot en särskild delfin, och de  kan fungera som en akustiskt örfil.

- Delfinerna är noga med att signalen går fram till rätt djur, och det här sättet att kommunicera tyder på att att det finns någon typ av moral och etik under ytan, säger Christer Blomqvist.