24-timmarsmyndighet

Om ett par år kommer Piteborna inte att behöva besöka kommunhuset när de ska hålla sig informerade eller ansöka om olika tillstånd.

Med start från och med nästa år kommer en 24 timmars-myndighet att vara tillgänglig i första hand via internet.

Där kan kommuninvånarna få information, göra ansökningar och följa beslutsprocessen fram till besked.

Samtidigt förbättrar kommunen arbetsrutinerna och högre krav ställs på tillgängligheten menar Piteå kommuns webb-utvecklare Lars-Olov Persson..