Publiktips

Orenat avloppsvatten ett hot mot folk och fisk i Åre

1:39 min

Bristfälliga avlopp i turisttäta Åredalen tros vara en starkt bidragande orsak till att Åresjön och Indalsälven håller på att slamma igen. Nu krävs åtgärder, anser kritiker.

Under torsdag kväll hölls en konsert i stationshuset i Undersåker för att uppmärksamma slammet i Åresjön och Indalsälven som i sin tur påverkar fiskelivet.

– Vild fisk är grunden för att vi ska ha ett levande vatten i framtiden. Här i Åresjön och Indalsälven har vi ett problem med att fisken inte mår bra längre, och det beror på hur mycket slam det har bildats i botten på Åresjön efter 40 år har hårt exploaterande, säger initiativtagaren Stefan Pettersson som har ett hyr ett flerfamiljshus i Undersåker.

Enligt Stefan Pettersson har det gjorts mätningar som visar att det är 1,5 meter slam på botten av Åresjön och han menar att det är turismen och Åre kommuns bristande vatten- och avloppssystem som är de största bovarna i dramat. Åre kommuns tekniska chef Lars-Erik Eriksson är medveten om problemet med att ledningssystemet på vissa ställen är 40-50 år gammalt.

– Ja, vi har nog kanske bidragit till en del av det, men det som saknas är ju en grundundersökning på vad slammet består av, vart det kommer ifrån  och vilka delar som hör till vad, för vi är ju flera verksamhetsutövare här i dalgången, säger Lars-Erik Eriksson, teknik-chef vid Åre kommun.

Vad är det annars som du tänker kan ha påverkat?

– Det är allt från skog- och jordbruk, till turism och enskilda utövare, säger han.

Kommunen har planer på att förbättra sitt vatten- och avloppsnät, men Lars-Erik Eriksson menar också att det är svårt att kontrollera allt eftersom turistexploatörer under åren har byggt egna anläggningar som kommunen inte har någon koll på. Även Stefan Petterssons tycker att turismen borde engagera sig mer i hållbarhetsfrågan kring vattnet.

– Turismen kanske borde tänka att de ska återställa sjön till vad den har varit för då kan de få hit sportfiskare, och då ökat möjligheterna att ha rekreation och turism året runt, säger Stefan Pettersson.