Sverige vill bidra till fredsprocess

1:53 min

Palestiniernas president Mahmoud Abbas kommer till Stockholm den 10 februari, inbjuden av statsminister Stefan Löfven. Utrikesminister Margot Wallström tänker använda tillfället att ställa krav på palestinierna, sa hon i samband med ett besök i USA.

När Wallström träffade den amerikanske utrikesministern John Kerry i går hade hon erbjudit svensk hjälp för återupptagna fredsförhandlingar mellan palestinierna och Israel.

– Vi har deras öra just nu och de kommer på besök och det ger naturligtvis tillfällen att framföra våra krav och synpunkter.

Enligt Margot Wallström sa John Kerry att USA vill återuppta försöken till fredsförhandlingar.

– Enligt Kerry ska USA åter engagera sig i fredsprocessen efter det israeliska valet.

Ett av den svenska regeringens första utrikespolitiska beslut var att erkänna Palestina som en självständig stat, ett beslut som USA, på diplomatspråk, tyckte var "förhastat" och som kritiserades av Israel. Margot Wallström hade sagt till Kerry att Sverige har nya möjligheter nu att tala med palestinierna.

– Vi kommer att ställa krav på palestinierna. Det är det vi ska använda vår relation till, och president Abbas kommer ju på besök till Sverige. Då ska vi se till att använda den möjligheten att förbereda för en återupptagen fredsprocess.

Kan du konkretisera kraven som den svenska regeringen ska ställa?

– De grundläggande kraven är att avstå från våldshandlingar och att arbeta på alla sätt konstruktivt.

Varför skulle utsikterna för Sverige att bidra till fredsmäkling öka om Sverige erkänner den ena parten i kontrovers med den andra?

– Vi kan prata direkt med palestinierna. Palestinierna har ett förtroende för oss. Vi har dessutom över fem år etablerat en ny strategi för vårt samarbete.

Margot Wallström hade inte frågat John Kerry om Sverige kan spela en roll och han hade inte själv sagt om han trodde det.