Eskilstunasamarbete med grannkommuner

De regionala frågorna blir allt viktigare för kommunerna. För Eskilstunas del betyder det här nu också ett ökat intresse för grannkommunerna i länet. Sedan fem år tillbaka har Eskilstuna redan utbyte och gemensamma möten med Västerås. Men senare i vår kommer liknande möten också att hållas med de sörmländska grannarna Strängnäs och Katrineholm.

Också med västmanländska Kungsör ska information och utbyte i gemensamma frågor ske. I dagsläget behövs samverken i gemensamma regionala frågor för att nå en större tyngd, det säger kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna i ett pressmeddelande.