Tyst kring vanligaste cancerformen

Nu ska cancerfondens nya kampanj ”Prata Prostata” väcka uppmärksamhet kring prostatacancer och samla in pengar till forskning.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige. I Blekinge drabbas varje år 150 män.

Göran Jämstorp i Mörrum är en av dem. Förra året fick han beskedet att han hade en tumör i prostatan. Han opererades och är nu friskförklarad.

– Jag ser fram emot att jag blir helt frisk och ska kunna leva normalt igen, säger han. 

Förr eller senare får var sjunde man prostatacancer. Och varje år dör 2 500 män i sjukdomen. Trots att det är den vanligaste cancerformen i Sverige ligger forskningen efter, både när det gäller att hitta och behandla.

Docent Magnus Fovaeus på urologen i Karlskrona välkomnar Cancerfondens nya kampanj.

– Vår vanligaste cancerform är kanske den som det pratas minst om. Man behöver uppmärksamma den här patientgruppen för att de är inte så himla bra på att prata om sig själva, säger han.