Läkare satte fel diagnos på spädbarn

Ett spädbarn på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping förlorade sin ena testikel efter att personalen satt fel diagnos.

Det var i februari i år som den lille pojken kom in till sjukhuset med smärtor i pungen och läkarna trodde att det rörde sig om en inflammation.

Men tillståndet visade sig vara mycket allvarligare än så. Pojkens ena testikel hade vridit sig så att blodflödet hindrades - och testikeln blev förstörd.

I en anmälan till Socialstyrelsen skriver verksamhetschefen att det borde varit uppenbart att det kunde röra sig om en testikelvridning och kirurgläkarna ska nu få extra utbildning kring det här tillståndet.