"Missvisande väntetidsundersökning"

Primärvårdchefen i Nyköping, Marianne Jansson, tycker inte att den nationella väntetidsmätningen ger en riktig bild av primärvården i Sörmland. Undersökningen visar att sörmlänningar får vänta längst i landet för att träffa läkare på vårdcentralerna. Men undersökningen rapporterar om förhållanden under en dag, den 15:e mars, mitt under årets influensaepedemi i Sörmland, säger primärvårdchefen i Nyköping, Marianne Jansson. Därför ger det ingen rättvis bild av hur det är i Sörmland, menar hon.

Den nationella mätningen av väntetider på vårdcentralerna som blev genomförde den 15 mars i år placerade Sörmland i botten av statistiken.

Mindre än 75 procent av patienterna fick boka tid inom en vecka, medan genomsnittet i landet låg på 85 procent.

Dessutom fick en av fyra sörmlänningar vänta två veckor eller mer på läkarhjälp. I riket totalt behöde bara var åttonde patient vänta så länge.